Course Outline

    1. [{'resume_block': True, 'display_name': u'Je lis les instructions', 'block_id': u'6eb5bc95e1e0471fb16278fa1f81101f', 'children': [{'resume_block': True, 'display_name': u'Comment fonctionne ce Mooc?', 'block_id': u'7cc24c52de1b43f994ec7b7a18b55096', 'children': [{'resume_block': True, 'display_name': u'Text', 'block_id': u'f9bb1b2f5d984cfa82a3587d0b105964', 'student_view_url': 'https://app.moocit.fr/xblock/block-v1:CentreBNBFrance+001+1+type@html+block@f9bb1b2f5d984cfa82a3587d0b105964', 'lms_web_url': 'https://app.moocit.fr/courses/course-v1:CentreBNBFrance+001+1/jump_to/block-v1:CentreBNBFrance+001+1+type@html+block@f9bb1b2f5d984cfa82a3587d0b105964', 'type': u'html', 'id': u'block-v1:CentreBNBFrance+001+1+type@html+block@f9bb1b2f5d984cfa82a3587d0b105964', 'graded': True}, {'display_name': u"J'ai compris le fonctionnement du Mooc?", 'block_id': u'9d5dc082ccb049af9212c75f46928cba', 'student_view_url': 'https://app.moocit.fr/xblock/block-v1:CentreBNBFrance+001+1+type@problem+block@9d5dc082ccb049af9212c75f46928cba', 'lms_web_url': 'https://app.moocit.fr/courses/course-v1:CentreBNBFrance+001+1/jump_to/block-v1:CentreBNBFrance+001+1+type@problem+block@9d5dc082ccb049af9212c75f46928cba', 'type': u'problem', 'id': u'block-v1:CentreBNBFrance+001+1+type@problem+block@9d5dc082ccb049af9212c75f46928cba', 'graded': True}], 'id': u'block-v1:CentreBNBFrance+001+1+type@vertical+block@7cc24c52de1b43f994ec7b7a18b55096', 'lms_web_url': 'https://app.moocit.fr/courses/course-v1:CentreBNBFrance+001+1/jump_to/block-v1:CentreBNBFrance+001+1+type@vertical+block@7cc24c52de1b43f994ec7b7a18b55096', 'type': u'vertical', 'student_view_url': 'https://app.moocit.fr/xblock/block-v1:CentreBNBFrance+001+1+type@vertical+block@7cc24c52de1b43f994ec7b7a18b55096', 'graded': True}], 'id': u'block-v1:CentreBNBFrance+001+1+type@sequential+block@6eb5bc95e1e0471fb16278fa1f81101f', 'lms_web_url': 'https://app.moocit.fr/courses/course-v1:CentreBNBFrance+001+1/jump_to/block-v1:CentreBNBFrance+001+1+type@sequential+block@6eb5bc95e1e0471fb16278fa1f81101f', 'type': u'sequential', 'student_view_url': 'https://app.moocit.fr/xblock/block-v1:CentreBNBFrance+001+1+type@sequential+block@6eb5bc95e1e0471fb16278fa1f81101f', 'graded': True}, {'display_name': u'Je me pr\xe9sente', 'block_id': u'4a43eae56a6142a383e948081307e972', 'children': [{'display_name': u'Je me pr\xe9sente', 'block_id': u'f8ac36d22018440f9a6e8c55e91f0531', 'children': [{'display_name': u'Qui suis-je: nom, pr\xe9nom, code postal, int\xe9r\xeats et activit\xe9s pro et perso, etc?', 'block_id': u'cd4fd64af9da44f283eecbd84f301aae', 'student_view_url': 'https://app.moocit.fr/xblock/block-v1:CentreBNBFrance+001+1+type@edx_sga+block@cd4fd64af9da44f283eecbd84f301aae', 'lms_web_url': 'https://app.moocit.fr/courses/course-v1:CentreBNBFrance+001+1/jump_to/block-v1:CentreBNBFrance+001+1+type@edx_sga+block@cd4fd64af9da44f283eecbd84f301aae', 'type': u'edx_sga', 'id': u'block-v1:CentreBNBFrance+001+1+type@edx_sga+block@cd4fd64af9da44f283eecbd84f301aae', 'graded': True}], 'id': u'block-v1:CentreBNBFrance+001+1+type@vertical+block@f8ac36d22018440f9a6e8c55e91f0531', 'lms_web_url': 'https://app.moocit.fr/courses/course-v1:CentreBNBFrance+001+1/jump_to/block-v1:CentreBNBFrance+001+1+type@vertical+block@f8ac36d22018440f9a6e8c55e91f0531', 'type': u'vertical', 'student_view_url': 'https://app.moocit.fr/xblock/block-v1:CentreBNBFrance+001+1+type@vertical+block@f8ac36d22018440f9a6e8c55e91f0531', 'graded': True}], 'id': u'block-v1:CentreBNBFrance+001+1+type@sequential+block@4a43eae56a6142a383e948081307e972', 'lms_web_url': 'https://app.moocit.fr/courses/course-v1:CentreBNBFrance+001+1/jump_to/block-v1:CentreBNBFrance+001+1+type@sequential+block@4a43eae56a6142a383e948081307e972', 'type': u'sequential', 'student_view_url': 'https://app.moocit.fr/xblock/block-v1:CentreBNBFrance+001+1+type@sequential+block@4a43eae56a6142a383e948081307e972', 'graded': True}]
      1. Comment fonctionne ce Mooc?